ผลหุ้นไทย 27 มิถุนายน 2561 (ช่อง 9)

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้ 1634.75 + 10.77 ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้ 1630.74 + 6.76 ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้ 1627.03 + 3.05 ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้ 1618.66 – 5.32

Read more

ผลหุ้นไทย 21 มิถุนายน 2561 (ช่อง 9)

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้ 1661.13 – 3.13 ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้ 1645.27 – 18.99   ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้ 1641.80 – 22.46 ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้ 1634.44 – 29.82

Read more

ผลหุ้นไทย 20 มิถุนายน 2561 (ช่อง 9)

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้ 1646.48 + 6.94 ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้ 1655.98 + 16.44 ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้ 1656.73 + 17.19 ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้ 1664.26 + 24.72

Read more

ผลหุ้นไทย 19 มิถุนายน 2561 (ช่อง 9)

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้ 1667.89 – 11.79 ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้ 1657.27 – 22.41 ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้ 1651.22  – 28.46 ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้ 1639.54 – 40.14  

Read more

ผลหุ้นไทย 18 มิถุนายน 2561 (ช่อง 9)

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้ 1694.17 – 10.65 ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้ 1683.81 – 21.01     ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้ 1683.83 – 20.99 ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้ 1679.68 – 25.14

Read more