วิธีเตรียมตัวก่อนดูดวง

วิธีเตรียมตัวก่อนดูดวง
การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการดูดวงก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากเรามีการเตรียมตัวดูดวงไปที่ไม่ดีพอ จะทำให้คุณได้รับประโยชน์และสิ่งที่อยากรู้จากการทำนายไม่ครบถ้วน หรือกระทั่งทำให้เกิดความผิดพลาดในเการทำนายดวงชะตาของคุณได้ ดังนั้นเราจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการดูดวงโดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

วิธีเตรียมตัวก่อนดูดวง

1. เลือกหมอดู วิธีการเลือกหมอดูให้ได้หมอดูที่ทำนายได้แม่นยำ สามารถทำได้โดยการสืบประวัติของหมอดูคนๆนั้นก่อน ต่อมาให้คุณลองสอบถามเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยดูหมอดูกับคนคนนั้นว่าทำนายได้เก่ง ได้แม่นยำขนาดไหน หากไม่มีคนรู้จักที่เคยดูดวงกับหมอดูคนนั้นๆ คุณก็สามารถหาอ่านรีวิวหมอดูตามอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้คุณต้องดูให้ดี เพราะบางครั้งอาจไม่ใช่ผู้ที่ดูดวงจริง แต่เป็นการรีวิวเพื่อการโฆษณาหมอดู

2. สอบถามหมอดูโดยตรง เมื่อคุณเลือกหมอดูได้แล้ว ให้คุณโทรศัพท์ติดต่อกับหมอดูที่คุณต้องการ ดูดวง ให้คุณถามเรื่องสถานที่การดูดวง และราคาค่าดูดวงให้แน่นอนชัดเจนก่อนการดูดวง เพื่อช่วยในการตัดสินใจดูดวง

3. เตรียมข้อมูลสำหรับการดูดวง ในการดูดวงในแต่ละครั้งจะต้องใช้ ชื่อจริง นามสกุล วันเกิด และเวลาเกิด ที่แท้จริง ของเจ้าของดวงชะตา หากคุณต้องการสอบถามดวงชะตาของคนในครอบครัว หรือบุคคลอื่นด้วยก็ให้เตรียม ชื่อจริง นามสกุล วันเกิด และเวลาเกิดที่ถูกต้องของคนๆ นั้นไปด้วย ข้อมูลเหล่านี้สำคัญกับการดูดวงมาก หากข้อมูลผิด ก็จะทำให้คำทำนายผิดตามไปด้วย ในบางคนวันเกิดในใบแจ้งเกิด กับบัตรประชาชนไม่ตรงกัน ถ้าไม่แน่ใจว่าตนเองเกิดวันไหน ให้หมอดูทำการทำนายดวงชะตาวันเกิดทั้งสองดู หากคำทำนายใดตรงกับเรามากที่สุด ก็ให้ถือว่าวันนั้นเป็นวันเกิดที่แท้จริง

4. เตรียมคำถาม สำหรับคำถามแล้ว ผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการทราบอยู่ในใจอยู่แล้ว ก็สามารถถามสิ่งที่ต้องการทราบได้เลย ส่วนผู้ที่ต้องการทราบดวงทั่วไปแล้ว ปรกติจะเป็นการดูดวง 5 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย การดูดวงการงาน ดวงการเงิน ดวงการเรียน ดวงความรัก และดวงสุขภาพ

5. ตัวอย่างคำถาม คำถามที่มักจะถามกันในการดูดวงสามารถแจกแจงได้เป็นเรื่องๆ ดังนี้
 
    ดวงการงาน

 •        เจ้าชะตาจะสามารถเปิดธุรกิจกิจการเป็นของตนเองได้หรือไม่ ธุรกิจประเภทใดถึงจะดี
 •        เจ้าชะตาเหมาะกับสาขาวิชาชีพใดตามดวงชะตา
 •        ดวงการงานช่วงนี้เป็นอย่างไร การเจรจาธุรกิจจะสำเร็จหรือไม่

    ดวงการเรียน

 •        เจ้าชะตาจะมีโอกาสเรียนจบ ปริญญาเอกหรือไม่
 •        เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้รับทุน หรือเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่

    ดวงการเงิน

 •        ในช่วงนี้ดวงการเงินเป็นอย่างไร
 •        เจ้าชะตามีดวงด้านโชคลาภมากน้อยขนาดไหน

    ดวงความรัก

 •        เนื้อคู่ของเจ้าชะตาเป็นคนแบบไหน
 •        เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้พบคู่แท้เมื่อไหร่
 •        คนที่เจ้าชะตาคบหาอยู่ ใช่คู่แท้หรือไม่

    ดวงสุขภาพ

 •        ในช่วงนี้ดวงสุขภาพของเจ้าชะตาเป็นอย่างไร
 •        ตามดวงของเจ้าชะตามีโอกาสประสบอุบัติเหตุใหญ่หรือไม่ 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกข้อมูล หากจะนำข้อมูลไปใช้โปรดลิงค์กลับมาและระบุที่มา
Read more